Elbil i Huddinge Centrum

Vi försöker ta så stor miljöhänsyn som möjligt och har ett tydligt mål att vara en ledande galleria även inom miljöområdet. Därför är det självklart att vi erbjuder laddplatser för bilar i vårt garage. Det finns åtta laddplatser totalt och Huddinge Centrum har tagit fram en app för att underlätta tankandet för dig som äger en elbil. Du kan enkelt ladda din elbil med hjälp av din Smartphone. Gratis. 

Så här fungerar det
Sök Huge Fastigheter på Market eller Appstore, hitta appen Ladda elbil. Klicka på Installera.

Så här använder du appen
Klicka på appen och välj Starta laddning. Då får en pinkod som du trycker in på laddstolpens sifferbord. Bilen laddas nu tills du avbryter din parkering efter max 3 timmar. Dra ur sladden och strömmen kopplas automatiskt bort. 
Bilen är nu underhållsladdad och du kan åka vidare. 

Tack för att du kör miljövänligt.
Stäng