Parkering i Huddinge Centrum

Huddinge Centrum erbjuder parkeringsplatser i två garage (Forellgaraget, Paradisgaraget) med entréer i direkt anslutning till centrumets butiker. Garagen är öppna varje dag kl 06.00-20.00 och sköts av AVARN.
Fri parkering med p-snurra kl 06.00-20.00
Korttidsparkering på markerade platser 30 min
Huddinge Centrum har uppdragit åt AVARN Security att ombesörja övervakning av parkeringsplatser och parkeringshus. Skälet är att attraktiva parkeringsplatser ska finnas tillgängliga för besökare vid centrumanläggningar, skolor och idrottsanläggningar etc. Om dessa inte övervakas finns risken att de istället används för långtidsparkering.

AVARN Security arbetar på Huddinge Centrums uppdrag inom ramen för Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP). De följer etiska regler som fastställts dels av branschorganisationen Svepark, men också egna, mer långtgående interna regler.

Ytterligare information återfinns på AVARN.se
Stäng