Stäng

Konsten i Huddinge Centrum

Att äga och förvalta offentlig konst är även att utveckla och se framåt. Huddinge Centrum har därför kontinuerlig dialog med både konstnärer och konstnärlig expertis om hur vi på bästa sätt kan förvalta och utveckla vårt bestånd så att det kommer Huddingeborna till godo.