Stäng

VÄLKOMMEN TILL DINA KVARTER

Huddinge Centrum kommunicerar ofta och mycket. Till stöd i det arbetet har vi en grafisk profil som gör det lätt för besökare, Huddinges invånare och andra att känna igen oss. Den grafiska manualen innehåller riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk, och ger oss instruktioner kring färger och grafiska element som skapar igenkänning. Sedan 2013 har Huddinge Centrum en ny och uppdaterad grafisk profil. I och med att vår nya takskylt nu äntligen är på plats högst upp på centrumets högsta hus kan vi säga att profileringen är genomförd.

Huddinge Centrum har en vision, en vision att vara ett blomstrande centrum som Huddingeborna är stolta över och som är en förebild i Sverige. Vi vill erbjuda kvarter att känna sig hemma i, med särskild omsorg och trivsel för barnfamiljer.

Huddinge Centrum-skylt