Stäng

Parkering i Huddinge Centrum

Huddinge Centrum erbjuder parkeringsplatser i två garage (Forellgaraget, Paradisgaraget) med entréer i direkt anslutning till centrumets butiker. Garagen är öppna dygnet runt varje dag.

Följande gäller:

Parkering 3 timmar med p-skiva kl 06.00-20.00. Övrig tid fri parkering.

Korttidsparkering på markerade platser 30 min.

Huddinge Centrum har uppdragit åt Estate att ombesörja övervakning av parkeringsplatser och parkeringshus. Skälet är att attraktiva parkeringsplatser ska finnas tillgängliga för besökare vid centrumanläggningar, skolor och idrottsanläggningar etc. Om dessa inte övervakas finns risken att de istället används för långtidsparkering.

Estate arbetar på Huddinge Centrums uppdrag inom ramen för Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP). De följer etiska regler som fastställts dels av branschorganisationen Svepark, men också egna, mer långtgående interna regler.

Ytterligare information återfinns på Estate.se.